Wat heb ik gedaan?
UX
⦿ Proces leiden
⦿ Concepting
⦿ Prototyping
⦿ Gebruikerstesten

Grafisch
⦿ Branding
⦿ Design system
⦿ Illustratie
Proces
Eyk is een platform dat data sneller en beter inzetbaar maakt voor e-commerce marketeers. Met een centraal en geautomatiseerd platform vormen ze een brug tussen traditionele data integratie en moderne dashboarding tools.

Na het vormen in 2021, vroeg het Nederlandse bedrijf mij om de eerste wireframes te schetsen voor het platform. Deze vielen in de smaak, waarna de eerste wireframes hebben geleid tot het aansluiten bij het Eyk team en het ontwerpen van het uiteindelijk gelanceerde platform. In die tijd heb ik gewerkt aan het platform, de marketing en hun website.

Het platform Eyk

De uitdaging die mij werd opgelegd is om een platform te creëren waarmee marketeers zelf aan de slag kunnen om hun data te beheren en waardevoller te maken. Het moet makkelijk te begrijpen zijn voor de gebruikers én tegelijkertijd de waarde en het proces van Eyk weergeven.

Omdat data een onderwerp is waar ik weinig van af wist, was het een uitdaging om de briefing volledig op te vatten. Maar nadat ik mijn eerste schetsen aanleverde, waren de brand owners onder de indruk van mijn snelle begrip en visualisaties die overeenkwamen met hun ideeën. Dit heeft geleid tot hun beslissing om mij het ontwerpproces te laten leiden voor het Eyk platform.
Branding
Voor Eyk heb ik de visuele stijl ontworpen die het product en de brand van het data platform definieert. Het logo en het hoofdlettertype waren al vastgesteld door een mede-ontwerper, echter waren ze nog niet tevreden met de eerdere branding omdat deze de merkwaarden van Eyk niet genoeg representeerde. Daarom ben ik gevraagd om de branding te verbeteren tot een stijl die betere afgestemd is op het merk Eyk.

Voor de branding heb ik discussies gehouden met de brand owners van Eyk om hun visie op de gewenste visuele stijl vast te stellen. Hieruit bleek dat de vloeiende, krachtige en mensgerichte elementen uit de oude branding passend waren maar dat de donkere, herfst-achtige sfeer te veel de overhand namen.

In plaats daarvan wilden ze het herfstgevoel omtoveren naar een bloeiende lente gekleurd door  lichtere natuurkleuren zoals roze, groen en blauw. Eyk moet de vloeiende energie van de natuur uitstralen, dat, net zoals het doel van het data platform, leidt tot groei. De kleuren van de bloemen van een eikenboom vormden de inspiratie voor het bloeiende kleurschema. Daarnaast wilden de brand owners een moderne branding, om hun toekomstgerichtheid te laten zien. Om verschillende kleurcombinaties te testen heb ik ze in wireframes geïmplementeerd, met subtiele kleurcombinaties. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van afgeronde rechthoeken om de vormgeving te verzachten maar tegelijkertijd een volwassen uitstraling te geven. Om de stromende (flow) kern van Eyk te benadrukken heb ik golvende lijnen verwerkt in de achtergrond, lijnen die terug komen in de simplistische iconen verspreid in het platform. Voor typografie heb ik gebruik gemaakt van gewichten uit twee schreefloze lettertype families om tot een moderne, vriendelijke en professionele maar ook vooral leesbare uitstraling te komen.

Na discussies met de brand owners en gebruikerstesten bij potentiële gebruikers heeft de branding van Eyk zich gevestigd. Een huisstijl met vloeiende en zachte achtergronden, lichte componenten, tinten van eucalyptus groen en zalmroze geaccommodeerd met de bovengenoemde typografie en simpele lijn-iconen.

Een eikenbloem in bloei

Het kleurenpalet van Eyk in de brand guide

Wireframing
Na de briefing ging ik aan de slag met het bepalen van de inhoud voor het platform. Om tot een eerste structuur te komen heb ik een sitemap gecreëerd om een overzicht te krijgen van de individuele pagina’s, hun inhoud en de onderlinge flow.

Na het vaststellen van de flow ben ik begonnen aan wireframes, die ik voortdurend getest heb bij de brand owners voor feedback. Hierdoor werd de Eyk flow verduidelijkt met visuele overzichten in de vorm van wireframes, waarmee de basis voor het platform werd vastgesteld.
Sitemap
Sitemap
Pagina-indeling
Pagina-indeling
Vroege wireframe
Vroege wireframe
Vroege wireframe
Vroege wireframe
Prototyping
Na het vaststellen van de branding en de structuur met wireframes heb ik in een iteratief proces prototypes uitgewerkt, met als doel om bepaalde concepten en de functionaliteit te testen. Dit begon bij het uitwerken van de wireframes tot klikbare prototypes waarbij de huisstijl en details van het platform toegepast werden. Gebruikerstesten zijn digitaal uitgevoerd bij potentiële gebruikers, en later beta-gebruikers, van Eyk. Hierbij is er getest op de structuur, de navigatie, de inhoud en de visuele aspecten van de prototypes. Voor de meeste gebruikerstest sessies was ik zelf betrokken, waarbij ik de gebruiker observeerde tijdens het doorlopen van het prototype en op specifiekere elementen inging met vragen.

Aan de hand van de gebruikersresultaten en input van de brand owners en collega’s zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd of heb ik wijzigingen gemaakt aan de navigatie of visualisatie.
Een iteratie van het dashboard
Een iteratie van het dashboard
Testing
Gedurende het proces heb ik verschillende gebruikerstesten uitgevoerd bij potentiële en bestaande gebruikers van Eyk. Dit heb ik gedaan voor het verbeteren van de navigatie, indeling en vormgeving van huidige iteraties of voor het introduceren van nieuwe functionaliteiten. Hierbij vonden we het belangrijk om de gebruikerservaring te valideren en testen en om de behoeftes van gebruikers te peilen. 

Voor het verbeteren van het platform heb ik aan de hand van wireframes usability testing uitgevoerd. Met remote testing heb ik verschillende gebruikers gesproken en deze meegenomen in de wireframes. Door de gebruikers opdrachten uit te laten voeren en hierbij open vragen te stellen ben ik tot veel verbeterpunten en nieuwe ideeën gekomen voor verdere iteraties van het platform.

Voor het introduceren van nieuwe functionaliteiten heb ik interviews uitgevoerd bij gebruikers. Hierbij heb ik de dieperliggende behoeftes van de gebruikers achterhaald door vragen te stellen over en rondom het onderwerp van het nieuwe concept. Aan de hand van de interviews hebben we besluiten gemaakt en vervolgstappen kunnen ondernemen.
'Observability' plaatsing user test
'Observability' plaatsing user test
'Client management' user test
'Client management' user test
Remote user test
Remote user test
Marketing
Voor de marketingcampagnes van het bedrijf heb ik op meerdere vlakken bijgestaan. Zo heb ik infographics, social media templates en een pitchdeck ontworpen om het concept en doel van Eyk beter te kunnen communiceren naar (potentiële) gebruikers toe. Daarnaast heb ik intern geholpen door e-mailhandtekeningen en merchandise te ontwerpen en heb ik een brand guide opgesteld. Ten slotte heb ik aan de website van Eyk gewerkt met Webflow.

Pagina uit de pitchdeck

Eindproduct
Het proces heeft geleid tot Eyk: een volledig ontwikkeld en groeiend data platform met haar eerste gevestigde gebruikers. Het platform blijft constant in beweging en is onderweg naar meer automatisering en efficiëntie met een groeiend team en een grote ambitie: nog voor 2030 staat Eyk een miljoen marketeers bij met hun data-verrijkende platform.
Eyk 1.2
Design system
Eyk 3.0

You may also like

Back to Top